Επικοινωνία

Κατηφόρης Λ. Σπύρος
Πόντη, Βασιλικής
Λευκάδας
Τ.Κ. 31082
Τηλ. : 2645031121, Κιν.: 6974771144
Φαξ : 2645031521
email : apaltina@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί μας.